När vi startade vår resa var det med det huvudsakliga syftet att jämna ut prisnivåerna på byggnation mellan Sverige och andra europeiska länder. För att uppnå detta introducerade vi europeiska byggbolag och byggtekniker på den svenska marknaden.

Efter att vi hade vunnit vårt första projekt upptäckte vi dock det handelshinder som totalentreprenaden utgör. Det var inte bara svårt för ett utländskt bolag att ge anbud, den verkliga utmaningen låg i att definiera och projektera byggnaden enligt svenskt regelverk och branschstandard.   

Som ett resultat fick vi ta på oss ansvaret för projekteringen. Från början utfördes projekteringen av svenska konsulter, men vi insåg snabbt att den detaljnivå som utfördes inte var i närheten av tillräcklig för ett utländskt bolag. 

Vi började då komplettera ritningarna med en egen projekteringsgrupp i Belgrad och tillhandahålla utförlig kunskap om svenska regleringar. Eftersom det är lättare att kommunicera med data än med skriftligt språk kom BIM naturligt för oss. Efter flera år av utveckling är vi nu redo att erbjuda vår integrerade process, Build Twice, till byggherrar.

Kärrtorp Centrum

Client: Svenska Bostäder

72 apts.

Stockholm, Sweden

Under Construction

Full virtuell projektering, build2x, Bim Eye, Revit, BIM360, Bexel Manager

Radiotorget

Client: Poseidon, Framtiden

75 apts.

Göteborg, Sweden

Under Construction

Torpagatan

Client: Poseidon, Framtiden

170 apts.

Göteborg, Sweden

Under Construction

Nynäshamn

Client: Nynäshamnsbostäder

94 apts.

Nynäshamn, Sweden

Completed

Skördetröskan

Client: Eidar

40 apts.

Trollhättan, Sweden

Completed