Mission

Idén till BuildX formerades när en grupp personer vid Kungliga Tekniska Högskolan diskuterade varför trenderna i andra industrier inte verkade appliceras på byggbranschen.

Rapporter beskrev hur produktiviteten inom byggnation var på samma nivå som 1940. Samtidigt kunde man se att det råder stora prisdifferenser på priser för byggnation och byggmaterial inom EU.

Med den här informationen såg vi en möjlighet att skapa värde för byggherrar och på samma gång bidra till att göra hållbara och kvalitativa boenden tillgängliga för fler.

Detta inledde ett intensivt samarbete med ingenjörer och arkitekter, samt byggföretag och material-leverantörer från flera länder. Arbetet resulterade i Build Twice, som vi nu introducerar på marknaden.

The Future is Under Construction.